فروش پلی آلومینیوم کلراید - پک

*********** Poly Aluminium Chloride - PAC ***********

فروش پلی آلومینیوم کلراید - پک

*********** Poly Aluminium Chloride - PAC ***********

شرکت طاها کیمیا تجهیز به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و عرضه کنندگان انواع گریدهای پلی آلومینیوم کلراید (پک) در ایران، سعی کرده است تا با ارائه گریدهای مناسبی از این محصول نظر مشتریان را از نظر کیفیت، قیمت و سرعت تحویل دهی تامین نماید.

درحال حاضر بسیاری از شرکتهای طراح تصفیه خانه های فاضلاب / شرکتهای لبنیات / صنایع نساجی / صنایع شوینده / صنایع غذائی / شرکتهای کاغذسازی / سنگبری ها و صنایع چرم از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید استفاده می کنند.

پیشنهاد ما گریدهای زیر (2 گرید خوراکی و 2 گرید فاضلابی) برای دو مصرف آشامیدنی و صنعتی است:

پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنیSW پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنیSY پلی آلومینیوم کلراید صنعتیSYB پلی آلومینیوم کلراید صنعتیSYF